ஏட்டுச்சுரைக்காய்க்கு இங்கே வேலை இல்லை..!

Article in Pasumai vikatan

அருண், லீலா, பூர்ணிமா, ஆலீஸ் இவங்களோட நானும்னு ஐந்து பேர் சேர்ந்து, 2009-ம் வருஷம் இந்தப் பள்ளியைத் தொடங்கினோம். முதல் கட்டமாக வேடியப்பனூர் கிராமத்தில் 20 மாணவர்களோடு வாடகைக் கட்டடத்தில் பள்ளியை ஆரம்பித்தோம்.

Read more here

Marudam Farm School: becoming while it is being

VIKALP SANGAM  – By Inanc Tekguc on Aug. 4, 2015

A general sense of wellbeing within the space; a space which is somewhat loosely defined, physically, by the curvy walls, round entrances and some doorless classrooms, but a space that is filled, spiritually, with laughter of children and teachers alike.

Read more here and in Tamil